Компанията разполага с две производствени бази в градовете Плиска и Шумен.

  • Плиска - 7000 м2 закрити производствени площи, складови помещения за материали и готова продукция и други прилежащи постройки, админстративна сграда,
  • Шумен - 5000 м2 закрити производствени площи, складови помещения за материали и готова продукция и други прилежащи постройки, админстративна сград,

Плиска

e-mail: trade@capital-glass.com
тел: 089 543 0099

Шумен

e-mail: office@capital-glass.com
тел: 088 598 0250